Våra kunder

Skaffa RemoteX? Du är i gott sällskap

RemoteX är utvecklat för företag och organisationer som arbetar med installation, service och underhåll i fält. Vi har många års erfarenhet av att utveckla system för fältservice och vet vad som är viktigt för dig och dina branschkollegor.

RemoteX är idag installerat hos tusentals användare och finns i flera branschversioner med rätt terminologi, rätt rapporter och rätt inställningar för att fungera optimalt för din verksamhet. I princip alla installationer är integrerade med andra affärskritiska system och systemet är byggt för att fungera som ett av många system hos våra kunder.Nedan berättar några av våra kunder vad RemoteX gjort för dem.

En bred kundbas

Våra kunder finns bland annat i följande branscher:
  • Fastighetsservice
  • Facility Management
  • Teknisk förvaltning
  • El- och byggservice
  • Maskinservice
  • Lås, larm och portar
Junnifast

”RemoteX kändes som det mest kompletta arbetsordersystemet för oss eftersom det ger en total överblick inklusive kostnadsbild. Varje arbetad timme kan nu följas upp och inget kan hamna mellan stolarna. Den kollen hade vi inte innan vi började använda RemoteX eftersom vi saknade ett system som knöt ihop projekten. Systemet har lett till att vi bantat bort 1,5 tjänst.”
- Kornelia Juhas, vd och ägare Junnifast-koncernenVerksamhet:

Junnifast Koncern Junnifast är en koncern bestående av fem aktiebolag. Företagens verksamhet har stor bredd och är indelad i de tre affärsområdena fastighetsförvaltning, maskin- och städservice.

Antal anställda: Företaget har verksamhet i hela Mälardalen och har cirka 40 heltidsanställda, men siffran kan under högsäsong vara upp emot 55 anställda.

Läs hela fallstudien

Einar Mattsson Byggnads AB

“Genom att arbeta med RemoteX sparar vi tid på administrativt arbete. Vi har stöd i hela processen från kundtjänst till fakturering och uppföljning, samtidigt som vi har ökat transparensen för våra kunder och beställare”
- Mikael Dimadis, Affärsområdeschef Förvaltning, Einar Mattsson Byggnads AB

Verksamhet:

Einar Mattsson Byggnads AB säljer bygg- och förvaltningstjänster till fastighetsägare och projektutvecklare. Bolaget är en del av Einar Mattsson-koncernen som har varit verksam på Stockholms bygg- och fastighetsmarknad sedan 1935.

Antal anställda: 260 st

Läs hela fallstudien

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU: Agresso + RemoteX = Succé

”Genom att arbeta med RemoteX sparar vi mycket administrativt arbete. Besparingen täcker med råge kostnaden för systemet, samtidigt som vi markant har ökat kvalitén, effektiviteten och möjligheterna att följa upp vår verksamhet ” 

- Roland Sjögren, Chef Fastighetsservice på SLU

Roland Sjögren, Chef Fastighetsservice

Verksamhet: SLU har ett omfattande fastighetsbestånd spritt över hela Sverige. Dessa fastigheter kräver naturligtvis en kontinuerlig skötsel och tillsyn, där ansvarig för verksamheten med ett 50-tal medarbetare är Roland Sjögren

Antal anställda: 50 st inom verksamheten

Läs hela fallstudien

Primär teknik: Bättre kontroll på projekten

Genom RemoteX har vi drastiskt minskat vår pappershantering och fått bättre kontroll av alla projekt.


De senaste tio åren har PRIMÄR teknik haft en kraftig tillväxt. För att tillgodose kundernas efterfrågan samarbetar företaget med ett stort antal underentreprenörer. Genom RemoteX har PRIMÄR teknik fått ett effektivare arbetsorderflöde.

Verksamhet: PRIMÄR teknik är ett affärsområde inom PRIMÄR fastighetsförvaltning AB. Företaget är en rikstäckande teknikleverantör med fokus på fastighetsrelaterade IT-tjänster och jobbar med Com Hem och de flesta andra stora aktörerna inom området.
Antal anställda: 300st
Strängnäs Bostads AB: Mäter effektiviteten och utvecklar kundservicen

“När jag tillträdde som VD konstaterade jag att det fanns en stor potential att utveckla både arbetsrutiner och kundservicen med ett mobilt arbetsordersystem.
Den potentialen har vi tagit tillvara på med hjälp av RemoteX”
- Lars Keyser, VD Strängnäs Bostads AB


Verksamhet:

Strängnäs Bostads AB äger och förvaltar drygt 1 200 bostadslägenheter i Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk. Bolaget har ett 90-tal medarbetare som svarar för att såväl bostads- som lokalhyresgäster får bästa möjliga service.

Antal anställda: 90st

Läs hela fallstudien

Västsvenska Spol och Slam: Stora tidsvinster för litet bolag

Sparar flera dagars jobb kring faktureringen varje månad

- Karl Gustav Hjelm, VD Västsvenska Spol och Slam

Västsvenska Spol o Slam

Verksamhet: Västsvenska Spol & Slam hanterar dagligen ett stort antal uppdrag och fakturerar i princip varje dag. Deras installation är tätt kopplad med deras ekonomisystem, Visma Adminstration. Kunderna är bland annat flera kommuner i Västra Götalandsregionen. Faktureringen sker både traditionellt samt med EDI.

Antal anställda: 10 st

Formulär demofilm

Fyll i formuläret för att se demofilmen

När du har fyllt i dina uppgifter och klickat se
demofilm
kommer webbsidan att laddas om och
filmen visas i den här rutan.

 
 
 
 
 
KONTAKTA MIG
 
 
 
 
TIPSA OM REMOTEX
 
 
 
 
Om Remotex

RemoteX är en molntjänst där anslutna företag automatiserar serviceorder, tid -och materialhantering.


RemoteX kräver inga tunga installationer och allt blir automatiskt uppdaterat och säkrat i molnet. RemoteX finns i en version som passar just ditt företag.

Läs mer om RemoteX här!
Kontakta oss
Telefon: 08 559 235 30
E-post: info@remotex.se
Fax: 08 640 22 75

Adress:
RemoteX Technologies
Hästholmsvägen 28
131 30 NACKA
Copyright 2015 RemoteX Technologies AB » Logga in
Web Statistics